Aktivujte optimalizovanou verzi stránky navrženou konkrétně pro čtečky obrazovky.

Navštivte letní workshopy, kde se můžete bezplatně dozvědět více o aktuálních tématech bankovnictví a pojišťovnictví a navázat nové kontakty během neformálního odpoledního setkání v prostorách PwC...

Akce je určena pro zástupce středního a vyššího managementu firem z odvětví bankovnictví, pojišťovnictví, spotřebitelského financování
a telekomunikací.

Témata a harmonogram akcí:

1. Strategické řízení nákladů
Čtvrtek 18. července, 15:00 - 17:00 hodin
Více informací o semináři: pozvánka 18.7.

2. Cenotvorba (Pricing)
Čtvrtek 1. srpna, 15:00 - 17:00 hodin
Více informací o semináři:  pozvánka 1.8.

3. Customer experience - jak změřit a ovlivnit zkušenost zákazníka
Čtvrtek 15. srpna, 15:00 - 17:00 hodin
Více informací o semináři: pozvánka 15.8.

Pozor změna termínu!
4. Obchodní strategie pro segment SME
Čtvrtek 3. října, 15:00 - 17:00 hodin
Více informací o semináři: pozvánka 3.10.

5. Procesní řízení (Lean, BPR, BPM)
Čtvrtek 5. září, 15:00 - 17:00 hodin
Více informací o semináři: pozvánka 5.9.

6. Novinky v oblasti regulatoriky (FATCA, NOZ apod.)
Čtvrtek 19. září, 15:00 - 17:00 hodin
Více informací o semináři: pozvánka 19.9.

 


   Všechny worshopy se budou konat v prostorách PwC, City Green
    Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4.


   V případě dotazů, kontaktujte Evu Lomozovou (eva.lomozova@cz.pwc.com,
   +420 251 151 821). 

 


                   REGISTRUJTE SE ZDE:
 


Vyberte jeden či více seminářů, kterých se chcete zúčastnit.